Liên hệ quảng cáo
Liên hệ quảng cáo

Mẫu trang 404 bằng Blogspot đơn giản MS01

Mẫu này phục vụ cho trường hợp bạn mới mua tên miền chưa biết trỏ vô đâu thì trỏ vô blogspot cho nhanh, khi nào thiết kế xong blog thì trỏ miền sang blog mới. Là như vậy sẽ chuyên nghiệp hơn cách bạn trỏ blog mới xong cái chỉnh sửa tè le

Trường hợp 2 có thể dùng đó là trỏ miền về mẫu này với nội dung bán miền

DEMO ONLINE | DOWNLOAD

Hướng dẫn:

Chủ đề >> Chỉnh sửa HTML >> Copy code dưới đây và dán vào

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>

<title>Website đang trong quá trình nâng cấp, hoàn thiện.</title>

 <head>

    <!--META, LINK, JAVASCRIPT-->

    <b:skin><![CDATA[

    <!--CSS CODE-->

 body {

     font-family: "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;

     font-size: 14px;

     line-height: 1.42857143;

     color: #333;

     background-color: #fff;

 }

 .text-baotri{ width: 90%; margin: 0 auto; text-align: center; color: #ff0000; margin-top: 10%; }    ]]></b:skin>

    <!--META, LINK, JAVASCRIPT-->

  </head>

  <body>

 <div class='text-baotri'>

 <h1>Website đang trong thời gian nâng cấp, dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 30/12/2018.</h1>

 <h2>Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Xin cảm ơn Quý khách!</h2>

 <h1>Website is under development, expected to open again on 30/12/2018.</h1>

 <h2>We apologize for this inconvenience. Thank you!</h2>

 </div>

    <!--BẮT ĐẦU CẤU TRÚC HTML-->

<div style='display:none;'>

    <b:section class='main' id='main' showaddelement='yes'>

      <b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'></b:widget>

    </b:section>

    </div>

    <!--KẾT THÚC CẤU TRÚC HTML-->  </body>

</html>


Trân trọng cảm ơn !!


Nội dung chính
   Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn
   0 Nhận xét