Download Module Product By Category cho Opencart 3

Download Module Product By Category cho Opencart 3
Product By Category cho OpencartProduct By Category cho Opencart 3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 3.0.3.2

DOWNLOAD VÀ THÔNG TIN MODULE


XEM DEMO THỰC TẾ THÔNG TIN
Tác giả: Soandso/ Opencart.Com

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MODULE


Bước 1. Tải về Module Product By Category

DOWNLOAD
Bước 2. Cài đặt module

Admin >> Extension >> Installer ( upload file tải về lên )

Bước 3. Bật Module

Admin >> Extension >> Modules >> Product by category

Bước 4. Tùy chọn hiển thị Design >> Layout

Chọn nơi muốn hiển thị. Ví dụ: Trang home


Đăng bởi : Doan Nguyen Download Module Product By Category cho Opencart 3 Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét