Hiển thị danh mục ở trang sản phẩm Opencart 3

Via: muglali
Mã sản phẩm: 36021
Thể loại: Module Opencart
Compatibility: 3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 3.1.0.0_b, 3.0.3.0, 3.0.3.1

Giá: Miễn phí
Hiển thị danh mục ở trang sản phẩm Opencart 3. Module hiển thị danh mục ở trang sản phẩm Opencart 3, có thể thực hiện code tay
Chia sẻ

Cre by : Doan Nguyen Hiển thị danh mục ở trang sản phẩm Opencart 3   Ratting: 9.1 / 10

Chia sẻ
Bộ phận bán hàng và giao hàng làm việc từ 8h00 sáng đến 22h00 tất cả các ngày trong tuần.
giá  LƯU Ý - Khách hàng mua số lượng nhiều và đại lý vui lòng liên hệ để nhận ưu đãi về giá tốt nhất.

Giao hàng  MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho đơn hàng trong bán kính 2000km.
 
Đổi trả  Bảo hành đổi mới sản phẩm trong 03 năm và 02 năm với thương hiệu khác.
 
Cam kết  Cam kết code tay 100%.

Hiển thị danh mục ở trang sản phẩm Opencart 3 cực tiện lợi cho 1 số trang có ít thông tin sản phẩm. Đặc biệt tiện ích này không chỉ hiển thị tên danh mục tại trang product mà còn có thể click vào để đi đến trang danh mục ( link danh mục ).


Hướng dẫn cài trong admin


Admin >> Phần mở rộng >> Cài đặt gói mở rộng


Nếu thực hiện không được hãy làm thủ công như dưới dây


Hướng dẫn chèn code thủ công


Bước 1: Mở catalog/controller/product/product.php


Tìm if ($product_info)


Dán trước đó

$this->load->language('common/header');

$data['text_category'] = $this->language->get('text_category');

$querycats = $this->model_catalog_product->getCategories($product_id);

$categories = array();

foreach( $querycats as $item ) {

$categ = $this->model_catalog_category->getCategory($item['category_id']);

if ($categ['parent_id'] > 0) {

$catinfo['href'] = $this->url->link('product/category', 'path=' . $categ['parent_id'] . '_' . $item['category_id']);

}

else {

$catinfo['href'] = $this->url->link('product/category', 'path=' . $item['category_id']);

}

$catinfo['name'] = $categ['name'];

$categories[] = $catinfo;

}

Tìm $data['manufacturer'] = $product_info['manufacturer'];


Dán sau đó


$data['categories'] = $categories;


Bước 2: Mở catalog/view/theme/default/template/product/product.twig


Dán vào nơi thích hợp hoặc dán sau "<li>{{ text_model }} {{ model }}</li>"


{% if categories  %}

{{ text_category }}:

{% for category in categories %}

<a href="{{ category.href }}">{{ category.name }}</a»

{% endfor %}

{% endif %}


Lưu lại!